Retourrecht

Retourrecht

1. De klant geniet een retourrecht van 14 kalenderdagen, die ingaat de dag volgend op de aflevering van het bestelde pakket.

2. Indien de klant wenst gebruik te maken van het retourrecht, geschiedt de terugzending op kosten van de consument.

3. Terugzending dient te gebeuren per aangetekende zending, verzekerd voor de bruto aankoopwaarde van het product, met handtekening bij aflevering. De terugzending gebeurt naar: Davy Van Oerle, Antwerpseweg 70, B-2340 Beerse.

4. Het pakket dient deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn.

5. Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden ten allen tijde alle door ons gemaakte (verzend)kosten in rekening gebracht, evenzo wanneer de verzending gratis was voor de consument bij aankoop. Geen andere kosten dan de totale verzendkosten zullen door
ons aangerekend worden.

6. Alternatief kan de klant kiezen het goed persoonlijk af te leveren op bovenstaand adres, tijdens de openingsuren.

7. Enkel wanneer het bestelde goed terug bezorgd wordt in de originele verpakking, ongeopend, en aldus met alle accessoires en eventuele extra gratis accessoires in het kader van een promotionele actie, kan met zekerheid overgegaan worden tot een volledige vergoeding van het aankoopbedrag, minus de kosten vermeld onder artikel 5.

8. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terugleveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren en dit met een minimum van 20%. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden.

9. Bij het uitoefenen van het retourrecht, doet de klant ook afstand van het recht op eventuele gratis productaccessoires of andere geschenken die onlosmakelijk verbonden zijn aan (de aankoop van) het product zelf.

10. De terugbetaling geschiedt steeds middels bankoverschrijving, zelfs bij persoonlijke retournering, en dit uiterlijk 30 kalenderdagen nadat het goed door ons opnieuw in ontvangst genomen werd.

11. Onder geen beding zal door ons een financiële vergoeding betaald worden voor accessoires en geschenken die aanvankelijk door ons gratis bijgeleverd werden.

12. Het retourrecht geldt onder geen beding voor goederen, afgehaald en betaald in een van onze vestingen.

To Top